Recensie: Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar

‘Wat een prachtige rijk- geïllustreerde uitgave’
Stichting Linie breed ondernemen, Linie nieuws 12 mei 2022

Ouweneel laat in ’Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar’ overtuigend zien dat de Hollandse regenten allerminst lamgeslagen Lodewijks verovering van de Republiek gadesloegen. De auteur is jammer genoeg erg bescheiden over de resultaten van zijn onderzoek en daarmee doet hij de lezer en zichzelf te kort.
Gezien de bijdrage van dit boek aan de geschiedschrijving van het Rampjaar had Ouweneel zichzelf in het boek een groter podium mogen geven.
Holland. Historisch tijdschrift augustus 2022

‘Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar’ is leerzaam en vanuit een algemeen perspectief geschreven, in een nuchtere stijl. Het boek zal speciaal in het onderwerp geïnteresseerde lezers aanspreken.
NBD Biblion, mei 2022

Kortom, een waardevol boek met veel nieuwe kennis over het Rampjaar in het Groene Hart. Aanbevolen.
Heemtijdinghen, 58e jaargang nr. 3 september 2022

Zelfverklaard “archieftijger” Leen Ouweneel heeft afgelopen vijf jaar in tal van archieven diepgaand onderzoek verricht naar de toepassing van water voor defensie-doeleinden in het Rampjaar: water niet meer als vijand maar als vriend. Al met al presenteert Ouweneel een doorwrochte studie, waarin hij zich baseert op zowel authentieke documenten als secondaire bronnen. Het boek – in tegeldik formaat, gebonden uitgegeven –  is schitterend geïllustreerd met veel kaart materiaal, tekeningen en gravures.
Nieuwsbrief Platform Rampjaar herdenking, magazijn nr. 5 febr. 2022