Recensie: Het leven in Schoonhoven

Dit prachtige boek is uitgegeven ter gelegenheid van het einde van 692 jaar zelfstandig bestuur van stad en gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. Het bevat een groot aantal uiteenlopende artikelen over de geschiedenis van Schoonhoven, Deze artikelen zijn voor een deel wetenschappelijk en voor een deel populair, waardoor het boek velen zal aanspreken.
De genealogische waarde zit hem in de overzichten van de vrouwen en de heren van Schoonhoven, van de burgemeesters, en de bibliografische gegevens van diverse andere bestuurders van de stad. Het boek bevat bovendien een groot aantal foto’s, noten en een beschrijving van het grote aantal medewerkers aan deze uitgave.
Ons Voorgeslacht, jaargang 71/mei 2016