Recensie: De graven van Blois

Dit werkelijk prachtige boek is de vrucht van vele jaren toegewijd vorsen, hier toegankelijk gemaakt op een zeldzaam aantrekkelijke manier. Zo moet lokale geschiedenis tot leven worden gewekt. En onderschat intussen ook de wetenschappelijke waarde van dit boek niet.
Professor Frits (F.P.) Van Oostrom, universiteitshoogleraar in Utrecht

‘De graven van Blois. Heren van Schoonhoven en Gouda’ is niet alleen een ‘boek voor liefhebbers van lokale historie’ maar veel meer. Door honderden wetenswaardigheden die in het boek beschreven staan komt het functioneren van een middeleeuwse stad en een middeleeuws hof tot leven.
Dit prachtige boek geeft leraren heel veel handvatten om het leven in de middeleeuwen duidelijk te maken. Abstracte begrippen worden concreet gemaakt. Zo illustreren de vele stadsrechten die de burgers van Schoonhoven weten te verkrijgen de toenemende zelfstandigheid van de steden in deze tijd. Een verordening uit 1366 aan Goudse bierbrouwers maakt het economisch functioneren van de gilden in een keer duidelijk. En we zien dat een belegering van een kasteel niet alleen een zaak is van ridders en gewapende knechten maar ook van boeren, bakkers en timmerlieden. Leerlingen krijgen inzicht in het begrip feodaliteit aan de hand van concrete rechten en plichten van de graven van Blois en de zegeningen van één muntstelsel worden duidelijk na het lezen van het hoofdstuk over de verschillende munten.
Het boek is rijk geïllustreerd. Dit maakt nieuwsgierig en vult de vele details prachtig aan.
Mw. Liesbeth Dirks, uitgeroepen tot geschiedenisleraar van het jaar 2016. Mw. Dirks is docente aan het Schoonhovens College.

Prachtig uitgegeven boek over de grafelijke hoven in Gouda en Schoonhoven in de veertiende eeuw. Dankzij de vele anekdotes, afbeeldingen en originele bronnen biedt het een levendig inkijkje in de late middeleeuwen.
Historisch Nieuwsblad April 2018 Nr. 1

In de bijlage staat de oorspronkelijke tekst van de oorkonden van het hof van de graven van Blois; voor de liefhebber zonder meer de bonus van dit fraai geïllustreerd boekwerk.
Nieuwsbrief nr. 86 (januari 2017) Historische Vereniging ‘Die Goude’

Kortom: een aanrader voor diegenen die geïnteresseerd zijn hoe het leven er in de middeleeuwen aan toe ging, en niet alleen van de Heren, maar van alle mensen, van hoog tot laag, die bij het kasteel van Schoonhoven betrokken waren.
‘Ons Voorgeslacht’ februari 2017

Hennie Verhoef heeft een prachtig boek geschreven, dat gebaseerd is op jarenlang onderzoek in archieven. Het geheel is goed leesbaar. Naast de talloze kleurenafbeeldingen, bevat het boek allerlei heldere plattegronden, tekeningen en illustraties. Daarnaast heeft de auteur een korte literatuurlijst, een notenapparaat en een namen- en topografische index opgenomen.
Vormgeving 100, Analyse 90, schrijfstijl 80
Online geschiedenismagazine ‘Historiek’, februari 2017

De auteur zorgt ervoor dat zaken die in de laatmiddeleeuwse rekeningen staan duidelijk worden voor de lezer door deze uit te leggen. Ook zorgen de vele kleurenillustraties voor verduidelijking.
`Historiën’, februari 2017

De late middeleeuwen in Holland hebben met Verhoefs boek aan reliëf gewonnen. Het zijn auteurs als Frits van Oostrom en Anteun Janse die (literair-)wetenschappelijk de afgelopen decennia de toon hebben gezet met ‘grote verhalen’ over deze periode in de Nederlanden. Het kleine verhaal gericht op de ontsluiting van één bron, zoals in dit geval de jaarrekeningen van Jan van Blois, draagt niettemin ook bij aan onze beeldvorming en kennis over deze periode.
Virtus 24/2017 Jaarboek voor Adelsgeschiedenis