Historische Uitgaven Schoonhoven

Nu verschenen!

Review

 

’Al met al presenteert Ouweneel een doorwrochte studie, waarin hij zich baseert op zowel authentieke documenten als secundaire bronnen. Het boek – in tegeldik formaat, gebonden uitgegeven – is schitterend geïllustreerd met veel kaartmateriaal, tekeningen en gravures’

Stichting Rampjaar herdenking 1972-2022

 

Het is een prachtig vormgegeven en rijk geïllustreerde uitgave geworden. Ook van de gedegen inhoud heb ik met veel belangstelling kennis genomen.

Chris Will, auteur van het boek ‘Sterk Water’