Zij kwamen uit de Krimpenerwaard

24,95

Het is 7 mei 1945 als BS’er Heinz Lettink tijdens een patrouilletocht van Ede naar Veenendaal in een vuurgevecht door Nederlandse SS’ers wordt neergeschoten in de straten van Veenendaal. Heinz wordt met zijn twee gesneuvelde kameraden in Ede begraven. Door toedoen van de Schoonhovense afdeling van de BS wordt Heinz op 19 juli 1945 in Schoonhoven herbegraven. Op deze dag zijn er veel mensen op straat en overal in het centrum van Schoonhoven hangen de vlaggen halfstok.

Ik loop daar als jongen van amper vijf jaar tussen. Mijn vader was er ook bij en liep met andere mannen in colonne achter een auto met bloemen daarop richting het kerkhof. Deze mannen droegen allemaal een helm en hadden een band om hun arm. Op dat moment wist ik niet wat er precies aan de hand was, maar jaren later is deze gebeurtenis – die destijds veel indruk op me maakte – de aanleiding geweest om me niet alleen te verdiepen in de oorlogsbelevenissen van BS’er Heinz Lettink, maar ook te onderzoeken wat zich in oorlogstijd heeft voorgedaan met veel streekgenoten.

 

Inhoud

1 – Wat aan de Tweede Wereldoorlog voorafging
2 – Verzet tegen de bezetter
3 – Censuur
4 – Slachtoffers onder weerloze burgers
5 – De bezetter voert de Arbeitseinsatz in
6 – De Shoah
7 – WO II woedt ook op de wereldzeeën
8 – Japan valt Nederlands-Indië binnen
9 – September 1944, Zuid-Nederland bevrijd
10 – De Nederlandse politie in tweestrijd
11 – Een brug te ver
12 – De eindfase van de Tweede Wereldoorlog
13 – Het Englandspiel
14 – Het Philips-Kommando in Kamp Vught
15 – Krijgsgevangenschap heringevoerd
16 – Nederlanders in vreemde krijgsdienst
17 – Zij overleefden wel, maar niet lang
18 – Oorlogsmedailles toegekend aan personen in dit boek
19 – De oorlogsmonumenten in de kernen

Register van oorlogsslachtoffers uit de Krimpenerwaard (op achternaam gesorteerd)

Register van oorlogsslachtoffers uit de Krimpenerwaard (op plaats gesorteerd)

Geraadpleegde literatuur, websites, artikelen en personen

Verantwoording van en toelichting op de afbeeldingen

Dankwoord

Inkijkexemplaar