Het Leven in Schoonhoven

29,95

Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van het einde van 692 jaar zelfstandig bestuur van stad en gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. De uitgave is tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Schoonhoven.

In dit boek is een verscheidenheid aan artikelen geschreven. De rode draad is dat zij allemaal iets vertellen over de geschiedenis van het bestuur van de stad en de gemeente Schoonhoven. Het loopt van het vroegste ontstaan van de stad en haar bestuur omstreeks 1280 tot de afsluiting van het zelfstandig bestuur van de gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. Het gaat over zo’n 750 jaar geschiedenis van het bestuur van de stad.

De gemeenschappelijke noemer van de auteurs is hun belangstelling voor de geschiedenis van het mooie stadje aan de Lek. Individueel zijn de auteurs professionals of liefhebbers van de beoefening van geschiedenis. Als team hebben zij met de redactie gezorgd voor een inhoud die de toets der kritiek kan doorstaan. U vindt daardoor een gevarieerd aanbod van artikelen waarbij het redactieteam erop toezag dat het ‘leesbaar’ werd. Maar zoveel hoofden, zoveel zinnen; dat geldt zeker voor auteurs. Soms is geschiedenis daardoor niet eenvoudig, soms is het leuk, maar altijd is het interessant.

Feitelijk bestaat het voor u liggende boek uit twee typen artikelen: een deel wetenschappelijk en een deel meer populair. De voetnoten in de artikelen vindt u achterin het boek per hoofdstuk verzameld.
Voor de weergave van tekst, citaten, illustraties, bijschriften, noten, enz. hebben wij gebruik gemaakt van de ‘auteursrichtlijnen’ van Holland Historisch Tijdschrift op www.tijdschriftholland.nl. Het boek is nog beperkt verkrijgbaar.

 

Inhoud
1. Bestuurlijke bevoegdheden in dertig privileges
2. Schoonhoven: nieuw onderzoek naar haar vroegste bestuur vóór 1280 tot 1322
3. De vrouwen en heren van Schoonhoven. Ruim 300 jaar overzicht, vóór 1280 tot 1584
4. Schoonhoven, de Hoge Vierschaar en de galg
5. Heren van Schoonhoven in de 14de eeuw
6. Het regentenbestuur tijdens de Republiek
7. Stadsfinanciën en stadsbestuur tot de Opstand (1581)
8. Het Logement der drie steden
9. Ambtsketens en stadswapens: paperclips en leeuwenkleuren
10. Schoonhoven als tiende stemhebbende stad in de Staten van Holland
11. Namen in Goud
12. Stadsbestuur en zilversmeden tot 1807
13. Uijt den woesten bajard – de geschiedenis van het stads- en gemeentearchief van Schoonhoven
14. Twee poortjes
15. Het stadsbestuur in de roerige maand januari 1795
16. Gas en een luchtje
17. De inrichting van het stadsbestuur in de 19de eeuw
18. Daadkrachtig bestuur
19. Hoe zal Schoonhoven feestvieren
20. Straten vernoemd naar stadsbestuurders
21. Het stadsbestuur van Schoonhoven tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog en wat er op volgt
22. Stadsbestuur en Koninklijk Huis
23. Vrouwen in het gemeentebestuur
24. Gemeentebestuur en erfgoed
25. Burgemeesters tijdens het Koninkrijk der Nederlanden
26. Schoonhoven en het hoogheemraadschap: geen optimaal huwelijk

Inkijkexemplaar