Het Leven in Schoonhoven - De geschiedenis van het bestuur van de stad

Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van het einde van 692 jaar zelfstandig bestuur van stad en gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. De uitgave is tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Schoonhoven.

In dit boek is een verscheidenheid aan artikelen geschreven. De rode draad is dat zij allemaal iets vertellen over de geschiedenis van het bestuur van de stad en de gemeente Schoonhoven. Het loopt van het vroegste ontstaan van de stad en haar bestuur omstreeks 1280 tot de afsluiting van het zelfstandig bestuur van de gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. Het gaat over zo’n 750 jaar geschiedenis van het bestuur van de stad.

De gemeenschappelijke noemer van de auteurs is hun belangstelling voor de geschiedenis van het mooie stadje aan de Lek. Individueel zijn de auteurs professionals of liefhebbers van de beoefening van geschiedenis. Als team hebben zij met de redactie gezorgd voor een inhoud die de toets der kritiek kan doorstaan. U vindt daardoor een gevarieerd aanbod van artikelen waarbij het redactieteam erop toezag dat het ‘leesbaar’ werd. Maar zoveel hoofden, zoveel zinnen; dat geldt zeker voor auteurs. Soms is geschiedenis daardoor niet eenvoudig, soms is het leuk, maar altijd is het interessant.

Feitelijk bestaat het voor u liggende boek uit twee typen artikelen: een deel wetenschappelijk en een deel meer populair. De voetnoten in de artikelen vindt u achterin het boek per hoofdstuk verzameld.

Voor de weergave van tekst, citaten, illustraties, bijschriften, noten, enz. hebben wij gebruik gemaakt van de ‘auteursrichtlijnen’ van Holland Historisch Tijdschrift op www.tijdschriftholland.nl. Het boek is nog beperkt verkrijgbaar.