De graven van Blois – heren van Schoonhoven en Gouda

Meer dan zeshonderd jaar geleden, tijdens de hoogtijdagen van de middeleeuwen, woonden in Schoonhoven en Gouda de graven van Blois. Hun kastelen en landgoederen zijn nu goeddeels verdwenen, maar hun boekhouding ligt al sins zes eeuwen in de Nederlandse archieven.

Dit boek bevat het verhaal van de graven Jan en Guy van Blois en hun rol in de Lage Landen. We nemen u mee door de geschiedenis van het kasteel in Schoonhoven en zijn bewoners en van al die mensen, van hoog tot laag, die bij het kasteel betrokken zijn.

Het is het verhaal over hun dagelijks leven, waarbij we niets hoefden te verzinnen. Het zijn de rekeningen van Blois die ons een ongekende blik geven op een rijk en voornaam hofleven op het kasteel van Schoonhoven. We hebben de meest interessante gebeurtenissen eruit gehaald en  in hun historische context geplaatst. Het boek is voor lezers met meer en minder kennis van van de geschiedenis geschreven. 

Interesse? Klik hier om het boek te bestellen!

Het Leven in Schoonhoven – De geschiedenis van het bestuur van de stad

Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van het einde van 692 jaar zelfstandig bestuur van stad en gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. De uitgave is tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Schoonhoven.

In dit boek is een verscheidenheid aan artikelen geschreven. De rode draad is dat zij allemaal iets vertellen over de geschiedenis van het bestuur van de stad en de gemeente Schoonhoven. Het loopt van het vroegste ontstaan van de stad en haar bestuur omstreeks 1280 tot de afsluiting van het zelfstandig bestuur van de gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. Het gaat over zo’n 750 jaar geschiedenis van het bestuur van de stad. 

De gemeenschappelijke noemer van de auteurs is hun belangstelling voor de geschiedenis van het mooie stadje aan de Lek. Individueel zijn de auteurs professionals of liefhebbers van de beoefening van geschiedenis. Als team hebben zij met de redactie gezorgd voor een inhoud die de toets der kritiek kan doorstaan. U vindt daardoor een gevarieerd aanbod van artikelen waarbij het redactieteam erop toezag dat het ‘leesbaar’ werd. Maar zoveel hoofden, zoveel zinnen; dat geldt zeker voor auteurs. Soms is geschiedenis daardoor niet eenvoudig, soms is het leuk, maar altijd is het interessant.

Feitelijk bestaat het voor u liggende boek uit twee typen artikelen: een deel wetenschappelijk en een deel meer populair. De voetnoten in de artikelen vindt u achterin het boek per hoofdstuk verzameld.

Voor de weergave van tekst, citaten, illustraties, bijschriften, noten, enz. hebben wij gebruik gemaakt van de ‘auteursrichtlijnen’ van Holland Historisch Tijdschrift op www.tijdschriftholland.nl. Het boek is nog beperkt verkrijgbaar. 

Interesse? Klik hier om het boek te bestellen!

 

Hoofdstuk 1 – Wie is Jan van Blois?

Hoofdstuk 2 – Hollandse problemen en conflicten

Hoofdstuk 3 – Middeleeuws Schoonhoven en Gouda

Hoofdstuk 4 – Geld, goud, zilver en andere zaken

Hoofdstuk 5 – De eerste oorlog met Gelre

Hoofdstuk 6 – Het leven op het kasteel

Hoofdstuk 7 – De twee reizen naar Pruisen

Hoofdstuk 8 – Jutten en bouwen

Hoofdstuk 9 – Politiek en gezag

Hoofdstuk 10 – Weer oorlog met Gelre

Hoofdstuk 11 – De laatste jaren van Jan

Hoofdstuk 12 – De laatste graaf van Blois

Hoofdstuk 13 – De periode na de graven van Blois

De inkomsten uit de steden Schoonhoven en Gouda

De stedelijke verhuringen van Gouda

Overzicht van rekeningen van de graven van Blois van het rentmeesterschap van Schoonhoven en Gouda

Rekeningen van de schout van Gouda

Oorkonden betreffende het hof van de graven van Blois